Cách tính tiền gốc và lãi vay tại ngân hàng

cách tính tiền gốc và lãi vay tại ngân hàng

Khi vay tiền ngân hàng, bạn cần phải trả cả tiền gốc và lãi. Để tính được số tiền cần trả, bạn cần nắm được các công thức tính tiền gốc và lãi vay.

Cách tính tiền gốc vay

Số tiền gốc vay là số tiền mà bạn vay từ ngân hàng. Số tiền gốc vay thường được ghi rõ trong hợp đồng vay vốn.

Cách tính lãi vay

Lãi vay là khoản tiền mà bạn phải trả cho ngân hàng để sử dụng số tiền vay. Lãi vay được tính dựa trên số tiền gốc vay, lãi suất vay và thời gian vay.

Có hai cách tính lãi vay phổ biến tại ngân hàng Việt Nam, đó là:

Cách tính lãi vay theo số dư nợ gốc

Cách tính lãi vay theo số dư nợ gốc là cách tính lãi vay theo số tiền gốc ban đầu. Số tiền lãi của mỗi kỳ trả lãi sẽ bằng nhau trong toàn bộ quá trình vay.

Công thức tính lãi vay theo số dư nợ gốc:

Tiền lãi = Số tiền vay * Lãi suất vay * Thời gian vay / 12

Ví dụ: Bạn vay 100 triệu đồng với lãi suất 10%/năm trong 1 năm. Số tiền lãi phải trả mỗi tháng là:

Tiền lãi = 100 triệu đồng * 10%/năm * 1 năm / 12 = 8.333.333 đồng

Cách tính lãi vay theo số dư nợ giảm dần

Cách tính lãi vay theo số dư nợ giảm dần là cách tính lãi vay theo số tiền gốc còn lại sau khi đã trừ đi phần tiền gốc đã trả. Số dư nợ giảm dần theo thời gian, do đó số tiền lãi phải trả cũng giảm dần.

Công thức tính lãi vay theo số dư nợ giảm dần:

Tiền lãi = Số dư nợ gốc * Lãi suất vay / 12

Ví dụ: Bạn vay 100 triệu đồng với lãi suất 10%/năm trong 1 năm. Số tiền gốc phải trả mỗi tháng là 8.333.333 đồng. Số tiền lãi phải trả mỗi tháng sẽ như sau:

Kỳ trả lãi Số dư nợ gốc Tiền lãi
1 100 triệu đồng 8.333.333 đồng
2 91.666.667 đồng 7.500.000 đồng
3 83.333.333 đồng 6.666.667 đồng
12 1.666.667 đồng 133.333 đồng

So sánh hai cách tính lãi vay

Cách tính lãi vay theo số dư nợ gốc thường được áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn. Cách tính lãi vay theo số dư nợ giảm dần thường được áp dụng cho các khoản vay dài hạn.

Lưu ý khi vay tiền ngân hàng

Khi vay tiền ngân hàng, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

Tìm hiểu kỹ về lãi suất vay

Lãi suất vay là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi vay tiền ngân hàng. Bạn cần tìm hiểu kỹ về lãi suất vay, bao gồm lãi suất ban đầu, lãi suất thả nổi, lãi suất phạt trả chậm,…

So sánh lãi suất vay giữa các ngân hàng

Hiện nay, có rất nhiều ngân hàng cung cấp các sản phẩm vay vốn. Bạn nên so sánh lãi suất vay giữa các ngân hàng để lựa chọn được mức lãi suất ưu đãi nhất.

Tính toán khả năng trả nợ

Trước khi vay tiền ngân hàng, bạn cần tính toán kỹ khả năng trả nợ của mình. Bạn cần xác định được khả năng trả nợ gốc và lãi hàng tháng của mình.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính tiền gốc và lãi vay tại ngân hàng.