Cách trả lời khi bị đòi nợ

Khi bị đòi nợ, bạn cần giữ bình tĩnh và xử lý tình huống một cách khéo léo, hợp lý. Dưới đây là một số cách trả lời khi bị đòi nợ:

 • Nếu bạn có khả năng trả nợ:
  • Bạn nên chủ động liên hệ với người đòi nợ để thỏa thuận về thời gian và phương thức trả nợ.
  • Bạn có thể đề nghị người đòi nợ giảm lãi suất hoặc gia hạn thời hạn trả nợ.
 • Nếu bạn không có khả năng trả nợ:
  • Bạn cần trình bày rõ lý do với người đòi nợ.
  • Bạn có thể đề nghị người đòi nợ khoanh nợ hoặc giảm số tiền nợ.
 • Nếu người đòi nợ sử dụng các thủ đoạn đòi nợ trái pháp luật:
  • Bạn cần yêu cầu người đòi nợ chấm dứt hành vi này.
  • Bạn có thể báo cáo cơ quan công an để được xử lý.

Dưới đây là một số mẫu câu trả lời khi bị đòi nợ mà bạn có thể tham khảo:

 • Nếu bạn có khả năng trả nợ:
  • “Tôi xin lỗi vì chưa thể trả nợ cho anh/chị ngay. Tôi đang cố gắng thu xếp để trả nợ trong thời gian sớm nhất.”
  • “Tôi đang gặp khó khăn trong việc trả nợ. Tôi có thể trả nợ cho anh/chị một phần trong tháng này, và sẽ trả nốt phần còn lại trong tháng sau.”
 • Nếu bạn không có khả năng trả nợ:
  • “Tôi xin lỗi vì không có khả năng trả nợ cho anh/chị. Tôi đang gặp khó khăn về tài chính.”
  • “Tôi đang cố gắng tìm việc làm để có thể trả nợ cho anh/chị. Tôi sẽ liên hệ với anh/chị khi có khả năng trả nợ.”
 • Nếu người đòi nợ sử dụng các thủ đoạn đòi nợ trái pháp luật:
  • “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý với cách đòi nợ của anh/chị. Anh/chị không có quyền sử dụng các thủ đoạn này.”
  • “Tôi sẽ báo cáo cơ quan công an về hành vi đòi nợ trái pháp luật của anh/chị.”

Khi trả lời người đòi nợ, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Giữ bình tĩnh và không nên nóng giận.
 • Không nên cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng cho người đòi nợ.
 • Không nên ký vào bất kỳ giấy tờ nào mà bạn không hiểu rõ nội dung.
 • Nếu bạn cảm thấy bị đe dọa hoặc bị xâm phạm quyền lợi, bạn cần báo ngay cho cơ quan công an.