1. Thông tin cá nhân được thu thập như thế nào?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập khi đăng ký nhận bản tin/bài viết mới qua email và thông tin này sẽ được chuangheta.com bảo mật và chúng tôi cam kết không cung cấp bất kỳ thông tin của bạn đọc cho bên thứ ba nào.

Thông tin được lưu giữ cho tới khi người dùng yêu cầu hủy thu thập thông tin.

2. Các chương trình liên kết

chuangheta.com là website không bán hàng. Các sản phẩm có trong các bài viết trải nghiệm, đánh giá, so sánh của chúng tôi dẫn đến website của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập với website chúng tôi.

Do đó, khiếu nại/thắc mắc về chất lượng sản phẩm cũng như chính sách chăm sóc khách hàng sau khi mua hàng, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các trang thương mại điện tử bên thứ ba để được giải quyết thỏa đáng.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chuangheta.com thì vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Xin chân thành cảm ơn!

chuangheta.com - chính sách bảo mật