Cách hủy hợp đồng vay tiền online

hủy hợp đồng vay tiền online

Vay tiền online là một hình thức vay vốn phổ biến hiện nay, đặc biệt là đối với những người có nhu cầu vay vốn nhanh chóng và không cần tài sản thế chấp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khách hàng có thể muốn hủy hợp đồng vay tiền online vì một số lý do như:

  • Đổi ý không muốn vay nữa
  • Không đủ khả năng trả nợ
  • Phát hiện thông tin sai lệch trong hợp đồng

Vậy, trong trường hợp này, khách hàng có thể hủy hợp đồng vay tiền online được không? Nếu có, cách thức và điều kiện hủy hợp đồng như thế nào?

Các điều kiện hủy hợp đồng vay tiền online

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng vay tài sản có thể được hủy bỏ trong các trường hợp sau:

  • Do bên cho vay vi phạm nghĩa vụ
  • Do bên vay vi phạm nghĩa vụ nghiêm trọng và không thể khắc phục được
  • Do hoàn cảnh thay đổi cơ bản làm cho việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không thể thực hiện được

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, hợp đồng vay tiền online cũng có thể được hủy bỏ nếu có sự thỏa thuận của hai bên.

Cách thức hủy hợp đồng vay tiền online

Để hủy hợp đồng vay tiền online, khách hàng cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gửi thông báo hủy hợp đồng đến bên cho vay

Thông báo hủy hợp đồng cần được gửi đến bên cho vay bằng văn bản hoặc email. Trong thông báo, khách hàng cần nêu rõ lý do hủy hợp đồng và yêu cầu bên cho vay chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Bước 2: Hoàn trả khoản vay

Trong trường hợp khách hàng hủy hợp đồng vay tiền online do đổi ý không muốn vay nữa hoặc do phát hiện thông tin sai lệch trong hợp đồng, khách hàng vẫn có nghĩa vụ hoàn trả khoản vay cho bên cho vay.

Bước 3: Giải quyết tranh chấp (nếu có)

Nếu bên cho vay không đồng ý hủy hợp đồng hoặc yêu cầu khách hàng bồi thường thêm các khoản phí, khách hàng có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp thông qua các cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý khi hủy hợp đồng vay tiền online

Để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng cần lưu ý một số điều sau khi hủy hợp đồng vay tiền online:

  • Gửi thông báo hủy hợp đồng đến bên cho vay bằng văn bản hoặc email để có bằng chứng xác thực.
  • Hoàn trả khoản vay đúng hạn và đầy đủ để tránh phát sinh thêm các khoản phí.
  • Lưu giữ các giấy tờ liên quan đến việc hủy hợp đồng để làm bằng chứng trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức và điều kiện hủy hợp đồng vay tiền online.

Bài viết liên quan: