Nợ ngân hàng có đi nước ngoài được không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định 136/2007/NĐ-CP, công dân Việt Nam đang có nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện theo quy định của pháp luật thì không được xuất cảnh.

Nợ ngân hàng được coi là một nghĩa vụ tài chính. Do đó, nếu bạn đang nợ ngân hàng và chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì bạn có thể bị từ chối xuất cảnh.

Tuy nhiên, nếu bạn có tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì bạn vẫn có thể được xuất cảnh. Ví dụ, nếu bạn có sổ tiết kiệm tại ngân hàng thì ngân hàng có thể chấp nhận sổ tiết kiệm đó làm tài sản đảm bảo.

Để được xuất cảnh khi đang nợ ngân hàng, bạn cần làm thủ tục cung cấp tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Thủ tục này được thực hiện như sau:

  1. Bạn đến ngân hàng nơi bạn vay vốn để yêu cầu cung cấp tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
  2. Ngân hàng sẽ xem xét tài sản đảm bảo của bạn và có quyết định chấp nhận hay không.
  3. Nếu ngân hàng chấp nhận tài sản đảm bảo của bạn thì bạn sẽ được cấp giấy xác nhận tài sản đảm bảo.

Khi bạn có giấy xác nhận tài sản đảm bảo thì bạn có thể xuất trình giấy tờ này cho cơ quan xuất nhập cảnh để được cấp visa.

Dưới đây là một số lưu ý khi đi nước ngoài khi đang nợ ngân hàng:

  • Bạn nên liên hệ với ngân hàng nơi bạn vay vốn để hỏi rõ về việc có bị từ chối xuất cảnh hay không.
  • Nếu bạn có tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì bạn nên làm thủ tục cung cấp tài sản đảm bảo cho ngân hàng trước khi đi nước ngoài.
  • Bạn nên giữ giấy xác nhận tài sản đảm bảo cẩn thận để xuất trình cho cơ quan xuất nhập cảnh khi cần thiết.