Bùng app vĐồng có bị nợ xấu không?

Bùng app vĐồng có bị nợ xấu không

Bùng app vĐồng có bị nợ xấu không? vĐồng không là một thực thể thuộc lĩnh vực tài chính hay ngân hàng, do đó, hoạt động của nó không phải tuân theo các quy định tương ứng. Điều này dẫn đến việc vĐồng không có khả năng chuyển thông tin về nợ của khách hàng[…]

Bùng Dongplus có bị nợ xấu không?

Bùng Dongplus có bị nợ xấu không

Bùng Dongplus có bị nợ xấu hay không? Câu trả lời là có thể bị nợ xấu. Trường hợp bị nợ xấu: Vay trực tiếp từ Dongplus: Nếu bạn vay trực tiếp từ Dongplus và không thanh toán khoản vay đúng hạn, bạn sẽ bị Dongplus ghi nhận vào danh sách nợ xấu. Dongplus có thể[…]