Cake by VPBank là gì? có lừa đảo không? Cách mở tài khoản Cake

Mở tài khoản Cake by VPBank

Cake by VPBank là một ngân hàng số được phát triển bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Khi mở tài khoản Cake, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm,… Cake by VPBank là gì?[…]