Cách vay tiền khi bị nợ xấu

cách vay tiền khi bị nợ xấu

Nợ xấu là tình trạng người vay không thanh toán đúng hạn khoản vay của mình. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nợ xấu được phân thành 5 nhóm, từ 1 đến 5, theo mức độ nghiêm trọng. Người vay thuộc nhóm 3, 4, 5 sẽ được đánh giá là có[…]