Kiểm tra nợ xấu FE Credit

kiểm tra nợ xấu fe credit

Nợ xấu là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của cá nhân tại các tổ chức tín dụng. Do đó, việc kiểm tra nợ xấu định kỳ là rất cần thiết để chủ động nắm bắt tình hình tín dụng của mình. Với FE Credit, khách hàng[…]