Mất hợp đồng vay vốn ngân hàng có sao không?

mất hợp đồng vay vốn ngân hàng có sao không

Hợp đồng vay vốn ngân hàng là một văn bản pháp lý quan trọng, ghi nhận các thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng về khoản vay. Trong trường hợp làm mất hợp đồng vay vốn ngân hàng, khách hàng có thể gặp một số khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ trả[…]