MoneyCat cho vay nặng lãi bị bắt phải không?

moneycat

Hiện tại, không có thông tin chính thức nào về việc MoneyCat bị bắt. Tuy nhiên, App MoneyCat đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì một số vi phạm trong hoạt động cho vay, bao gồm: Cho vay lãi suất cao hơn mức cho phép của pháp luật. Thu hồi nợ bằng[…]