Nợ xấu FE có mua trả góp được không?

nợ xấu fe có mua trả góp được không

Nợ xấu FE có mua trả góp được không? Câu trả lời ngắn gọn là: Có thể, nếu thuộc nhóm nợ 1 và 2. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu được chia thành 5 nhóm, từ 1 đến 5, với mức độ rủi ro từ thấp đến cao. Nhóm 1 là[…]