Những app vay tiền không lên CIC

những app vay tiền không lên cic

CIC là Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, là nơi lưu trữ và quản lý thông tin tín dụng của cá nhân và doanh nghiệp. Khi vay tiền tại các ngân hàng, công ty tài chính, thông tin của bạn sẽ được CIC ghi nhận và cập nhật. Nếu bạn có[…]

Bùng app vay tiền có bị nợ xấu không?

bùng app vay tiền có bị nợ xấu không

Bùng app vay tiền là hành vi cố tình không trả nợ cho các công ty cho vay tiền online. Hành vi này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cả về mặt pháp lý lẫn tài chính. Về mặt pháp lý, bùng app vay tiền có thể bị coi là vi phạm[…]