Vay tiền FE có phải mua bảo hiểm không?

Vay tiền FE có phải mua bảo hiểm không?

Vay tiền FE có phải mua bảo hiểm không? Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bảo hiểm khoản vay là một sản phẩm dịch vụ tài chính không bắt buộc đối với khách hàng khi vay tiêu dùng tín chấp. Do đó, khi vay tiền FE, khách hàng không bắt buộc[…]