Bùng app vay tiền có bị nợ xấu không?

bùng app vay tiền có bị nợ xấu không

Bùng app vay tiền là hành vi cố tình không trả nợ cho các công ty cho vay tiền online. Hành vi này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cả về mặt pháp lý lẫn tài chính. Về mặt pháp lý, bùng app vay tiền có thể bị coi là vi phạm[…]