Bùng Dongplus có bị nợ xấu không?

Bùng Dongplus có bị nợ xấu không

Bùng Dongplus có bị nợ xấu hay không? Câu trả lời là có thể bị nợ xấu. Trường hợp bị nợ xấu: Vay trực tiếp từ Dongplus: Nếu bạn vay trực tiếp từ Dongplus và không thanh toán khoản vay đúng hạn, bạn sẽ bị Dongplus ghi nhận vào danh sách nợ xấu. Dongplus có thể[…]

Vay MoneyCat có bị nợ xấu không?

Vay MoneyCat có bị nợ xấu không

Vay MoneyCat có thể dẫn đến nợ xấu nếu bạn không thanh toán khoản vay đúng hạn. MoneyCat là một công ty cho vay trực tuyến hợp tác với các công ty tài chính được cấp phép. Khi bạn vay tiền từ MoneyCat, bạn sẽ ký hợp đồng vay với công ty tài chính chứ[…]

Bùng app vay tiền có bị nợ xấu không?

bùng app vay tiền có bị nợ xấu không

Bùng app vay tiền có bị nợ xấu không? Có hai trường hợp: Trường hợp 1: Vay tiền từ app vay tiền được cấp phép hoạt động Bị nợ xấu: Khi bạn vay tiền từ các app vay tiền được cấp phép hoạt động và không trả nợ, thông tin nợ của bạn sẽ được báo[…]