Điện máy Xanh có cho vay tiền trả góp không?

điện máy xanh có cho vay tiền trả góp không

Điện máy Xanh không cho vay tiền trả góp trực tiếp. Thay vào đó, Điện máy Xanh hợp tác với các công ty tài chính như Home Credit, HD Saison, FE Credit, Mirae Asset Finance,… để cung cấp dịch vụ mua trả góp cho khách hàng. Khi mua trả góp tại Điện máy Xanh, khách[…]