Tính lãi suất trả góp Home Credit

Tính lãi suất trả góp Home Credit

Cách tính lãi suất trả góp Home Credit

Home Credit cung cấp các sản phẩm trả góp với nhiều mức lãi suất khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như:

  • Loại sản phẩm
  • Số tiền vay
  • Thời hạn vay
  • Lịch sử tín dụng của khách hàng

Công thức tính lãi suất

Lãi suất hàng tháng = (Số tiền vay x Lãi suất hàng năm) / 12

Lưu ý:

  • Các mức lãi suất được cung cấp chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm vay và các yếu tố khác.
  • Luôn kiểm tra kỹ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng vay trước khi ký.
  • Home Credit có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi và giảm giá, ảnh hưởng đến mức lãi suất thực tế mà bạn phải trả.

Ví dụ: Anh A vay trả góp tại Home Credit với số tiền là 50 triệu đồng, trả góp trong thời gian 12 tháng với mức lãi suất 1,6%/tháng (cố định trong suốt thời gian vay). Áp dụng công thức trên, số tiền anh A phải trả hàng tháng là 4.612.603 đồng. Trong đó, số tiền lãi và số tiền gốc tính theo dư nợ giảm dần.

Tháng Số tiền lãi phải trả hàng tháng (VND) Số tiền gốc phải trả hàng tháng (VND) Số tiền phải trả hàng tháng (VND) Dư nợ gốc thực tế (VND)
1 800.000 3.812.603 4.612.603 46.187.397
2 738.998 3.873.604 4.612.603 42.313.793
12 72.639 4.539.963 4.612.603 0

Nhớ kiểm tra lãi suất vay trả góp của ngân hàng mới nhất để áp dụng vào công thức tính lãi nếu có thay đổi. Hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn!